March 19, 2021

Tosa-mizuki (Corylopsis spicata Corylopsis) flowers: Engaku-ji

Tosa-mizuki (Corylopsis spicata Corylopsis) flowers: Engaku-ji

 

No comments: