April 27, 2015

Mitsumata (Edgeworthia chrysantha) flowers in Tokei-ji


No comments: