March 30, 2014

Sazanka (Camellia sasanqua) flowers: Kaizo-ji


No comments: