April 7, 2012

Mitsumata (Edgeworthia chrysantha) flowers in Tokei-ji


No comments: