March 13, 2016

Mitsumata (Edgeworthia chrysantha) flowers: Kita-kamakuta


No comments: