November 3, 2014

Susuki, Japanese silver grass; Kita-kamakura


No comments: